Yrke (Professions)

Nedenfor ser du yrke i Engelsk. For å skjule oversettelse, klikk på knappen 'Skjule'. Å vis oversettelsen klikk 'Showet'.

Professions

Yrke

Actor

Actress

Lawyer

Official

Worker

Architect

Author

Baker

Pastry bakery

Banker

Clerk

Guard

Florist

Farmer

Driver

Dancer

Vet

Director

Doctor

Photographer

Physiotherapist

Greengrocer

Watchmaker

Engineer

Journalist

Hairdresser

Chicken farmer

Cook

Artist

Teacher (male)

Teacher (female)

Plumber

Broker

Manager

Milkman

Bricklayer

Military

Mechanic

Notary

Pilot

Politician

Policeman

Postman

Psychologist

Painter

Shoemaker/seller

Secretaria

Butcher

Blacksmith

Lifeguard

Dentist

Carpenter

Interpreter

Seller

Nurse

Translator

Fisherman

Employee

Scientist

Shopkeeper

Om 7Linguis

7Linguis er gratis for å lære forskjellige språk. Ha det gøy med å lære på vår nettside.

Vårt nyhetsbrevet