Været (The weather)

Nedenfor ser du hvordan å beskrive været i Engelsk. For å skjule oversettelse, klikk på knappen 'Skjule'. Å vis oversettelsen klikk 'Showet'.

The weather

Været

What's the weather like?

The weather is beautiful

The weather is bad

It's cold

It's hot

The sun shines

The wind blows

It is (approximately) 25 degrees

Rain, it's raining

Snow, it's snowing

It's storming

It's foggy

There are rain showers

It's cloudy

It's overcast

It's clear

Om 7Linguis

7Linguis er gratis for å lære forskjellige språk. Ha det gøy med å lære på vår nettside.

Vårt nyhetsbrevet