Tallene (The numbers)

Nedenfor ser du tallene i Engelsk.

0zero

1one

2two

3three

4four

5five

6six

7seven

8eight

9nine

10ten

  

11eleven

12twelve

13thirteen

14fourteen

15fifteen

16sixteen

17seventeen

18eighteen

19nineteen

20twenty

  

21twenty-one

22twenty-two

23twenty-three

24twenty-four

25twenty-five

26twenty-six

27twenty-seven

28twenty-eight

29twenty-nine

30thirty

40forty

50fifty

60sixty

70seventy

80eighty

90ninety

100hundred

110hundred and ten

120hundred and twenty

130hundred and thirty

100one hundred

200two hundred

300three hundred

400four hundred

500five hundred

600six hundred

700seven hundred

800eight hundred

900nine hundred

1000thousand

1efirst

2esecond

3ethird

4efourth

5efifth

6esixth

7eseventh

8eeigth

9eninth

10etenth

Om 7Linguis

7Linguis er gratis for å lære forskjellige språk. Ha det gøy med å lære på vår nettside.

Vårt nyhetsbrevet