Reservere ett rom (Reserve a room)

Nedenfor ser du Engelsk ord og uttrykk til reservere ett rom. For å skjule oversettelse, klikk på knappen 'Skjule'. Å vis oversettelsen klikk 'Showet'.

Reserve a room

Reservere ett rom

How may I be of service?

What would you like?

I would like to reserve a room

I'll put you trough with Reservations

I'm sorry, there are none left

We only have one left

The room is free

For when?

From 10 to July 17

For how many nights?

In whose name?

Can you send me a confirmation?

By fax / phone / email

Om 7Linguis

7Linguis er gratis for å lære forskjellige språk. Ha det gøy med å lære på vår nettside.

Vårt nyhetsbrevet