På telefonen (On the phone)

Nedenfor ser du Engelsk ord og setninger du kan bruke mens du er på telefonen. For å skjule oversettelse, klikk på knappen 'Skjule'. Å vis oversettelsen klikk 'Showet'.

On the phone

På telefonen

Yes? Hello (tell me)

I'm calling for Mrs. ...

Is Mrs. ... there?

I'm sorry, she's not around

Would you like to leave a message?

Excuse me, sorry

How do you write ...?

Could you spell that, please?

Do you write that with a c or k?

What is the number?

Could you repeat that, please?

Thank you, thank you

You're welcome


Om 7Linguis

7Linguis er gratis for å lære forskjellige språk. Ha det gøy med å lære på vår nettside.

Vårt nyhetsbrevet