På kontoret (In the office)

Nedenfor ser du Engelsk ord og uttrykk på kantoret. For å skjule oversettelse, klikk på knappen 'Skjule'. Å vis oversettelsen klikk 'Showet'.

In the office

På kontoret

Call

Answer a call

Transfer a call

Send an e-mail

Send a fax

Leave a message

Make an appointment

Arrange a meeting

Cancel an order

Receive customers

Provide information

Typing

Fill out a form

Take minutes

Arrange the papers

Open a document

Om 7Linguis

7Linguis er gratis for å lære forskjellige språk. Ha det gøy med å lære på vår nettside.

Vårt nyhetsbrevet