I hotellet (In a hotel)

Nedenfor ser du Engelsk situasjoner i hotellet. For å skjule oversettelse, klikk på knappen 'Skjule'. Å vis oversettelsen klikk 'Showet'.

In a hotel

I hotellet

Bed and breakfast

Half board

Full board

A single room

A double room (two separate beds)

A double room (double bed)

Do you have a reservation?

I have two double rooms reserved

In whose name?

How much is it per night?

Om 7Linguis

7Linguis er gratis for å lære forskjellige språk. Ha det gøy med å lære på vår nettside.

Vårt nyhetsbrevet