I ett restaurant (In a restaurant)

Nedenfor ser du Engelsk situasjoner i ett restaurant. For å skjule oversettelse, klikk på knappen 'Skjule'. Å vis oversettelsen klikk 'Showet'.

In a restaurant

I ett restaurant

Shall we go in?

Shall we sit here?

I'm thirsty

I'm hungry

I take ...

What do you take?

Would you give/pour me a Coke, please?

Do you have ... please?

Do you want to give me ...?

Is / are there still ...?

There is / are no longer

Have you (all) decided?

Can I help you serve?

Do you want something (else)?

Anything else?

Another beer, please

Where are the toilets?

Om 7Linguis

7Linguis er gratis for å lære forskjellige språk. Ha det gøy med å lære på vår nettside.

Vårt nyhetsbrevet