Entall og flertall (Singular and plural)

Nedenfor ser du forskjellen mellom entall og flertall i Engelsk.

Singular

Plural

Entall, flertall

The house

The bicycle

The sister

The page

The ball

The book

The car

The friend

The shoe

The chair

The houses

The bicycles

The sisters

The pages

The balls

The books

The cars

The friends

The shoes

The chairs

Huset, husene

Sykkelen, syklene

Søsteren, søstrene

Siden, sidene

Ballen, ballene

Boken, bøkene

Bilen, bilene

Vennen, vennene

Skoen, skoene

Stolen, stolene

Om 7Linguis

7Linguis er gratis for å lære forskjellige språk. Ha det gøy med å lære på vår nettside.

Vårt nyhetsbrevet