Det Spansk alfabetet (El alfabeto castellano)

Nedenfor ser du det Spansk alfabetet.

Brev og uttale

Aa

Bbe

Cce

CHche (tsje)

Dde

Ee

Fefe

Gge

Hhache (atsje)

Ii

-guión

Jjota (gota)

Kka

Lele

LLelle (ejje)

Meme

Nene

Ñeñe (enje)

Oo

Ppe

Qcu (koe)

@arroba

Rerre

RRerre doble

Sese

Tte

Uu (oe)

Vuve (oebe)

Wuve doble (oebe doble)

Xequis (ekkies)

Yi griega

Zzeta

  

Om 7Linguis

7Linguis er gratis for å lære forskjellige språk. Ha det gøy med å lære på vår nettside.

Vårt nyhetsbrevet