De getallen (Los números)

Onderstaand zie je de getallen in het Spaans genoemd staan.

0cero

1uno

2dos

3tres

4cuatro

5cinco

6seis

7siete

8ocho

9nueve

10diez

  

11once

12doce

13trece

14catorce

15quince

16dieciséis

17diecisiete

18dieciocho

19diecinueve

20veinte

  

21veintiuno

22veintidós

23veintitrés

24veinticuatro

25veinticinco

26veintiséis

27veintisiete

28veintiocho

29veintinueve

30treinta

31treinta y uno

32treinta y dos

33treinta y tres

34treinta y cuatro

35treinta y cinco

 etc.

40cuarenta

50cincuenta

60sesenta

70setenta

80ochenta

90noventa

100ciento, cien

101ciento uno

102ciento dos

 etc.

  

110ciento diez

Over 7Linguis

7Linguis is gratis toegankelijk voor het leren van diverse talen.
Een platform van de makers van Espaans.nl, BuonItaliaans.nl en GodtNoors.nl
Veel plezier met het leren op onze websites.

Onze nieuwsbrief