De familie, het gezin (La familia)

Onderstaand zie je de benaming van familie- en gezinsleden in het Spaans. Om de vertaling te verbergen klik je op het knopje 'Verbergen'. Om de vertaling te tonen klik je op 'Tonen'.

La familia

De familie, het gezin

El padre

La madre

Los padres

El abuelo

La abuela

El hijo

La hija

Los hijos

El hermano

La hermana

Los hermanos

Las hermanas

Over 7Linguis

7Linguis is gratis toegankelijk voor het leren van diverse talen.
Een platform van de makers van Espaans.nl, BuonItaliaans.nl en GodtNoors.nl
Veel plezier met het leren op onze websites.

Onze nieuwsbrief