Tallene (I numeri)

Nedenfor ser du tallene i Italiensk.

0 til 30

0zero

1uno / una

2due

3tre

4quattro

5cinque

6sei

7sette

8otto

9nove

10dieci

  

11undici

12dodici

13tredici

14quattordici

15quindici

16sedici

17diciassette

18diciotto

19diciannove

20venti

  

21ventuno

22ventidue

23ventitré

24ventiquattro

25venticinque

26ventisei

27ventisette

28ventotto

29ventinove

30trenta

40 til 1000

31trentuno

32trentadue

33trentatré

34trentaquattro

40quaranta

50cinquanta

60sessanta

70settanta

80ottanta

90novanta

100cento

200duecento

300trecento

400quattrocento

500cinquecento

600seicento

700settecento

800ottocento

900novecento

1000mille

1eprimo

2esecondo

3eterzo

4equarto

5equinto

6esesto

7esettimo

8eottavo

9enono

10edecimo

Om 7Linguis

7Linguis er gratis for å lære forskjellige språk. Ha det gøy med å lære på vår nettside.

Vårt nyhetsbrevet