In het hotel (In a hotel)

Onderstaand zie je Engelse woorden en zinnen die je gebruikt wanneer je in een hotel bent. Om de vertaling te verbergen klik je op het knopje 'Verbergen'. Om de vertaling te tonen klik je op 'Tonen'.

In a hotel

In het hotel

Bed and breakfast

Half board

Full board

A single room

A double room (two separate beds)

A double room (double bed)

Do you have a reservation?

I have two double rooms reserved

In whose name?

How much is it per night?

Over 7Linguis

7Linguis is gratis toegankelijk voor het leren van diverse talen.
Een platform van de makers van Espaans.nl, BuonItaliaans.nl en GodtNoors.nl
Veel plezier met het leren op onze websites.

Onze nieuwsbrief