Het weer (The weather)

Onderstaand zie je diverse weersomstandigheden in het Engels. Om de vertaling te verbergen klik je op het knopje 'Verbergen'. Om de vertaling te tonen klik je op 'Tonen'.

The weather

Het weer

What's the weather like?

The weather is beautiful

The weather is bad

It's cold

It's hot

The sun shines

The wind blows

It is (approximately) 25 degrees

Rain, it's raining

Snow, it's snowing

It's storming

It's foggy

There are rain showers

It's cloudy

It's overcast

It's clear

Over 7Linguis

7Linguis is gratis toegankelijk voor het leren van diverse talen.
Een platform van de makers van Espaans.nl, BuonItaliaans.nl en GodtNoors.nl
Veel plezier met het leren op onze websites.

Onze nieuwsbrief